Oorsprong van het woord “averulle”

Een averulle is een Kortrijks woord voor een meikever. Het is slechts in een heel klein gebied in de nauwe omgeving van Kortrijk bekend.

Averulle is een samenstelling van het West-Vlaamse aven ‘avond’ (vergelijk het Engelse eve ‘vooravond’) en rulle, een woord dat in deze vorm niet voorkomt, maar een afleiding is van het West-Vlaamse werkwoord rullen, dat ‘ronken’ betekent. De letterlijke betekenis van averulle is dus avond-ronker. Dit is een heel logische naamgeving, aangezien deze kevers overdag niet vliegen.

Het woord averulle blijft voortleven en is vooral bekend door het gedicht “De Averulle en de Blomme” van Guido Gezelle, uit zijn “Vlaemsche dichtoefeningen”, uitgegeven bij H. Goemaere/Stock-Werbrouck en Zoon, Brussel/Roeselare, in 1858, pagina 146